ua

Продукція

Природний газ
Мінеральні добрива

Продукція

Компанія пропонує виключно природний газ українського та європейського походження, що відповідає найвищим стандартам якості.

При прийманні природного газу ми в обов’язковому порядку здійснюємо пильну перевірку його якості. Ви отримаєте продукцію, що за фізико-хімічними показниками абсолютно відповідатиме нормативно-технічній документації встановлених стандартів.

Наша продукція забезпечує безперебійну та ефективну роботу багатьох підприємств агропромислового комплексу, хімічної промисловості та теплоелектростанцій.

Ми пропонуємо не просто газ, ми підтримуємо вигідні умови співпраці, якісний продукт й альтернативний прогресивний шлях використання енергії, націлений на збільшення ефективності виробництва й збереження екології навколишнього середовища.

Продукція

Мінеральні добрива – це сполуки неорганічного типу, що містять ряд різних складових раціону рослин, яких вони потребують на різних фазах розвитку і зростання. Їх застосування дає можливість збільшити врожайність та покращити якість продукції рослинництва.

За основним елементом в складі виділяють наступну класифікацію мінеральних добрив:

 • азотні
 • калійні
 • фосфорні
 • комплексні

Азотні, Калійні й фосфорні – це основне мінеральне добриво.

На різних етапах життя рослини споживають поживні елементи у різних кількостях. Азот рослини найбільше поглинають у період активного зростання - з проростання насіння до формування перших квітів. Фосфор потрібен рослинам у період проростання. У період підготовки рослин до зими важливу роль відіграє калій.

Азотні добрива поділяють на:

 • Аміачні (рідкий аміак, аміачна вода)
 • Амонійні (сульфат амонію, хлористий амоній)
 • Нітратні (натрієва, кальцієва селітри)
 • Амонійно-нітратні (аміачна селітра)
 • Амідні (карбамід, цианід кальцію)

Калійні добрива поділяють на:

 • Сирі калійні солі - виготовляються шляхом подрібнення природних мінералів (сільвініт, каїніт)
 • Концентровані - виготовляються в заводських умовах (хлористий калій, сульфат калію, 30-40% калійні солі, поташ, калімагнезія)

Фосфорні добрива поділяють на:

 • Розчинні у воді (суперфосфати простий і подвійний)
 • Не розчинні у воді, але розчинні у слабких кислотах (преципітат, томасшлак)
 • Важкорозчинні у воді, але розчинні у слабких кислотах (фосфоритне борошно)

Комплексні, це добрива до складу яких входять два чи більше поживних елемента.

Залежно від складу розрізняють:

 • Подвійні, мають 2 основних компоненти – азотно-калійні, азотно-фосфорні або фосфорно-калійні (амофос, азотофосфат, діамонійфосфат, нітрофосфат, нітрат калію, аммофосфат, сульфоаммофос);
 • Потрійні, мають 3 основних речовини в складі - азотно-фосфорно-калійні (нітрофоска, аммофоска, діамофоска, азофоска).

Комплексні добрива придатні для будь-яких ґрунтів, вони є водорозчинні і практично не змінюють їх фізіологічну кислотність.

АЗОТНЕ ДОБРИВО КАРБАМІД (СЕЧОВИНА)

Високоефективне гранульоване добриво для всіх видів с/г культур, містить в засвоюваній формі необхідний для росту і розвитку рослин поживний елемент азот (46%). Це найбільш концентроване з твердих азотних добрив. Дуже ефективне для позакореневого підживлення і фертигації, особливо зернових культур.

Карбамід отримують синтетичним шляхом із аміаку, двоокису вуглецю, в основі виробництва лежить реакція Базарова, де дві молекули аміаку з'єднуються з одною молекулою вуглекислого газу з утворенням карбаміду.

Спосіб застосування карбаміду:

Застосовується на всіх видах грунтів, в якості основного добрива перед посадкою і для підживлення с/г культур. На повітрі вуглекислий амоній швидко розкладається, тому поверхневе використання карбаміду неефективно. Досвідчені агротехніки, відповідаючи на питання, як застосовувати карбамід, дають однозначну відповідь: добриво бажано застосовувати в умовах захищеного грунту. Азот при внесенні необхідно негайно закладати в грунт, щоб запобігти втрати газоподібного аміаку.

Сечовину можна вносити, розсипаючи її по поверхні, потім слід рясно полити. Можна також вносити і в розчиненому вигляді, але полив обов'язковий і в цьому випадку.

Переваги:

 • - Карбамід регулює зростання вегетативної маси, збільшує вміст білка в зерні, підвищує врожайність культур;
 • - Легкість застосування та засвоєння рослинами, має стійку форму і швидку розчинність;
 • - Добриво може використовуватися як засіб підживлення, так і засіб боротьби з шкідниками;
 • - Служить захистом рослин від хвороб: моніліальний опік, пурпурова плямистість і парша;
 • - Карбамід менш обпікає листя рослин, ніж аміачна селітра; - Азот сечовини краще закріплюється грунтом і менше вимивається з опадами.

РІДКИЙ (БЕЗВОДНИЙ) АМІАК

Азотне добриво із вмістом азоту приблизно 82.2%. Являє собою безбарвну рідину, має різкий запах і застосовується для виробництва інших видів мінеральних добрив, що вноситься в ґрунт, як концентроване рідке добриво, а також у стані водних розчинів.

Аміак є різновидом азотних добрив, основним призначенням яких є підвищення рівня вмісту азоту в грунті. Потрапляючи у ґрунт, він перетворюється на газ і утворює гідроксид амонію (NH4OH), іони якого поглинаються землею. Азот необхідний рослині для правильного розвитку та зростання і, як наслідок, збільшення показників урожайності.

Аміак одержують у результаті реакції азоту та водню. Азот – частина повітря, а водень – частина газу метану. Коли повітря проходить крізь генераторну установку з коксом, що горить, утворюється азот, а водень отримують або з природного, або з нафтового або коксового газів. Підвищуючи тиск, досягаючи температури 400 градусів, прискорюючи реакційний процес за допомогою каталізаторів, одержують аміак - основу для виробництва азотних добрив.

Ця речовина добре розчиняється у воді, тому, коли добриво потрапляє в грунт, воно перетворюється на гідроксид амонію, який швидко споживається грунтом, не випаровується і не вимивається. Ця особливість дозволяє вносити його пізно восени, коли середньодобова температура ґрунту не перевищує 10 градусів.

Рідкий (безводний) аміак використовують при вирощуванні зернових, технічних культур, овочів, цукрових буряків. Застосовують рідкий азот як передпосівне добриво під усі культури та вносять не тільки під передпосівну культивацію, але й восени під оранку. У посушливих регіонах найкращий час вносити безводний амоніак – весна. Також можна використовувати його для підживлення просапних культур, речовину потрібно закладати на відстань 10-12 мм від рослин, або ж рослини отримають опіки.

Підбиваючи підсумки, варто виділити низку переваг безводного аміаку:

 • Збільшує кількість калію та фосфору у ґрунті;
 • Підвищує врожайність кукурудзи та пшениці;
 • Допомагає боротися зі шкідниками (мишами, совкою, дротиком);
 • Повна механізація внесення добрива у ґрунт;
 • Вигідніша ціна порівняно з твердими добривами у перерахунку на діючу речовину;
 • Удосконалення живлення рослин.

СУЛЬФОАММОФОС

Мінеральне добриво, являє собою універсальний, водорозчинний, гранульований азотно-фосфорний продукт. Добриво має 100% розсипчастість, не пресується, не гігроскопічне, має вирівняний гранулометричний склад, практично не містить сторонніх домішок. Сульфоаммофос оброблений обезпилюючим реагентом, нетоксичний, пожежо- та вибухобезпечний.

Виробляється сульфоаммофос з сировини Ковдорського апатитового концентрату, який містить також ряд мікроелементів, які беруть важливу участь в метаболізмі рослин - Mn, Fe, Zn, B, Si. До складу входить сірка, яка сприяє збільшенню відсотка клейковини в пшениці, вмісту масла в соняшнику, сої та ріпаку. Також добриво містить такі важливі для життєдіяльності рослин елементи, як кальцій і магній по 0,5%.

Основними причинами, що змушують в останні роки приділяти підвищену увагу до сірки, є впровадження в сільське господарство безбаластних, висококонцентрованих добрив і, як правило, одностороннє застосування азотних добрив, спрямованих на підвищення врожайності та поліпшення якості зерна. Порівняльне вивчення різних видів, доз і способів внесення мінеральних добрив під озиму пшеницю по колосових показало, що вплив Сульфоамофосу на урожай культури рівнозначно дії суміші амофосу і аміачної селітри при внесенні їх рівними дозами.

Застосування: сульфоаммофос застосовують для основного, передпосівного внесення, а також для підживлення рослин. Добре підходить для ґрунтів з високою забезпеченістю рухомим калієм та низьким вмістом рухомої сірки. Для ґрунтів з нестачею сірки сульфоаммофос можна розглядати як сірковмісне добриво.

Азот у складі амофосу знаходиться в амонійній формі, тому не вимивається із ґрунту під впливом опадів, а також допомагає культурам краще та швидше засвоювати фосфати. Співвідношення азоту та фосфору у добриві краще, ніж, наприклад, в аммофосі.

Сульфоаммофос містить сірку у сульфатній формі, легко доступній для рослин. Встановлено, що сірка сприяє уповільненню окисних процесів у рослинах. Позитивний вплив сірки часто залишається непоміченим, оскільки вона переважно впливає не так на величину врожаю, але в його якість. Крім того, зовнішній прояв сірчаного голодування рослин зазвичай маскується майже повною схожістю з ознаками нестачі азотного харчування. Це пов'язано з тим, що азот та сірка мають спільні схожі риси у метаболізмі рослин. Частково нейтралізують лужні грунти, підвищують засвоюваність фосфатів, що важко розчиняються. Цінність добрива полягає у хороших товарних властивостях для змішування добрив.

Переваги застосування:

 • 1. Покращує якість продукції - збільшує вміст білка в зерні;
 • 2. Збільшує продуктивність культур;
 • 3. Сприяє здоровому росту і розвитку рослин;
 • 4. Підвищує життєздатність рослин;
 • 5. Збільшує термін зберігання продукції;
 • 6. Вирівняний гранулометричний склад сприяє легкому внесенню добрива в грунт.

Сульфоаммофос є ефективним добривом не тільки для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, а й для поліпшення якості продукції, а значить, його застосування має хороший економічний ефект.