ua

Про природний газ

ПРО ПРИРОДНИЙ ГАЗ

ЯК ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ СПОЖИВАЧАМ

Газотранспортна система України є однією з найбільших у світі та займає друге місце за своєю величиною в Європі.

ГТС «Укртрансгазу»:

  • 22 магістральні газопроводи («Союз», «Прогрес», «Уренгой-Помари-Ужгород» та ін.) загальною довжиною 37,6 тис. км.;
  • 72 компресорні станції (122 компресорних цехів) загальною потужністю 5405 Мвт.;
  • 13 підземних газових сховищ у складі чотирьох комплексів: Західноукраїнський (Передкарпатський), Київський, Донецький та Південноукраїнський.;
  • загальна довжина газопроводів України становить 283,2 тис. км

Пропускна здатність ГТС: на кордоні Росії та України — 288 мільярдів м.; на кордоні України та Польщі, Румунії, Білорусії й Молдови — 178,5 мільярдів м., в тому числі з країнами Євросоюзу — 142,5 мільярдів м.

Передача-приймання природного газу на вході та виході газотранспортної системи України здійснюється на прикордонних пунктах передачі-приймання газу — газовимірювальних станціях (ГВС) та пунктах виміру витрати газу (ПВВГ).

Історія

1924 рік офіційно вважається датою заснування газової промисловості України, тоді було прокладено перший газопровід від міста Дашава до міста Стрий, Львівської області.

У 1948 році побудовано газопровід «Дашава-Київ», що став початком газотранспортної системи України.

У 1951 році «Дашава-Київ», потужний вже на той час газопровід у Європі з пропускною здатністю близько 2 млрд.м. на рік, був продовжений до Москви (Дашава — Москва).

Найбільшого свого росту й розвитку газотранспортна система України одержала в 60-70 роки та стала транзитною країною величезних обсягів газу. В 1967 році вводиться в експлуатацію магістральний газопровід «Долина-Ужгород-Західний кордон» (газопровід «Братство») з яким почалась подача українського й російського газу в країни Європи.

В 70-80 роки будуються трансконтинентальні газопроводи «Союз», Уренгой-Ужгород, «Прогрес» та інші.

В 1970 році загальна довжина газопроводів становить 11,5 тисяч кілометрів., в 1980 році — 18 тис. км, а в 1990 році — вже майже 30 тис.км.

На сьогодні Кабінет Міністрів України бере на себе зобов’язання гарантувати незалежність «Укртрансгазу» і забезпечити для нього надходження від доходів від передачі газу газопроводами високого тиску й від його зберігання.

Уряд зобов’язується відкрити українську ГТС для доступу сторонніх компаній, що бажають прокачувати газ по газопроводах високого тиску й «надати третім сторонам доступ до підземних сховищ газу на прозорих, комерційних умовах».

Тарифи на прокачування й зберігання газу повинні бути встановлені з використанням відкритої методології, бути економічно обґрунтованими й «недискримінаційними».

ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам:
Показник Норма
Вміст метану (C1), мол. % мінімум 90
Вміст етану (C2), мол. % максимум 7
Вміст пропану (C3), мол. % максимум 3
Вміст бутану (C4) , мол. % максимум 2
Вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. % максимум 1
Вміст азоту (N2), мол. % максимум 5
Вміст вуглецю (CO2), мол. % максимум 2
Вміст кисню (O2), мол. % максимум 0,02
Вища теплота згоряння (25°C/20°C) мінімум 36,20 МДж/м3(10,06 кВт•год/м3)
максимум 38,30 МДж/м3(10,64 кВт•год/м3)
Вища теплота згоряння (25°C/0°C) мінімум 38,85 МДж/м3(10,80 кВт•год/м3)
максимум 41,10 МДж/м3(11,42 кВт•год/м3)
Нижча теплота згоряння (25°C/20°C) мінімум 32,66 МДж/м3(09,07 кВт•год/м3)
максимум 34,54 МДж/м3(09,59 кВт•год/м3)
Температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0°С не перевищує 0°С
Вміст механічних домішок: відсутні
Вміст сірководню, г/м3 максимум 0,006
Вміст меркаптанової сірки, г/м3 максимум 0,02

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА № № 2493 (30.09.2015)

ЯК РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Газотранспортна система (ГТС) України забезпечує процес проходження транзитного природного газу територією нашої країни й розподіл його усередині держави. ГТС — чітка система якісного та кількісного вимірювання газу, підтримання режимів його транспортування й оптимізацію споживання.

Передача-приймання природного газу на вході та виході газотранспортної системи України здійснюється на прикордонних пунктах передачі-приймання газу — газовимірювальних станціях (ГВС) та пунктах виміру витрати газу (ПВВГ).

Природний газ транспортують через магістральні газопроводи (МГ), відстань від родовища до споживача може сягати до сотні тисяч кілометрів. Для підвищення тиску і підтримання його у визначеному діапазоні по всій довжині газопроводу встановлюють компресорні станції (КС), що розміщують з інтервалом 70-150 км.

Підземні сховища газу — оперативний резерв природного газу. ПСГ гарантують постачання споживачу необхідної кількості газу через можливе нерівномірне його споживання, що, наприклад зростає у зимовий період.

Для подачі необхідних обсягів газу підприємствам на газопроводах установлюються газорозподільні станції (ГРС), призначені для редукування (зниження тиску), очищення, одоризації (додання запаху газу) і вимірювання обсягів природного газу, що передається споживачеві.

НОРМИ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

НОРМИ споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників
Вид споживання природного газу Одиниця виміру Норма споживання
Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання на 1 мешканця, куб.м 4,4
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання на 1 мешканця, куб.м 7,1
Плита газова та водонагрівач на 1 мешканця, куб.м 14

Примітка.
У період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норма споживання природного газу на плиту газову встановлюється 7,1 куб. метра на людину на місяць. Строк відсутності гарячого водопостачання (понад 6 годин на добу у разі цілодобового водопостачання або понад 30 відсотків загального часу подавання води за добовим графіком), в який не включається перерва в його постачанні у нічний час (з 24 до 6 години), фіксується у двосторонньому акті, що підписується теплопостачальною організацією та оператором газорозподільної системи і є підставою для перерахунку населенню плати за гаряче водопостачання та газ. За згаданий період населення не здійснює плату за користування централізованим гарячим водопостачанням. Оператор газорозподільної системи після закінчення півріччя надсилає абонентові перерахунок за спожитий газ у період відсутності централізованого гарячого водопостачання.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» від 23 березня 2016 р. № 203

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ

За технічними характеристиками й ціною лічильники газу поділяються на побутові, комунальні та промислові. За принципом дії: турбінні, роторні, мембранні та вихрові.

Якщо ми говоримо про побутовий сектор, то тут найчастіше поширені мембранні лічильники, що вирізняються простотою в експлуатації, економічністю та високою точністю підрахунків.

Законними буде вважатися лише той лічильник, що занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки. Придбати його можливо як в торговельній мережі, так і безпосередньо в газовому господарстві.

Приділіть значну увагу типорозміру лічильника ще на етапі проектування. Сумісні дані споживання наявних в помешканні газових приладів дадуть цифру, яка і визначить необхідний для встановлення тип лічильника. Встановлення лічильника повинно здійснюватися ліцензованими спеціалістами.

Періодичність перевірки лічильників газу - кожні п'ять років. Демонтаж, монтаж та ремонт пошкоджених лічильників (зірвані пломби, розбите скло, отвори та тріщини в корпусі тощо) проводять коштом організації, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території (за умови відсутності вини за пошкодження споживачем). Ознакою перевірених лічильників є наявність на них відповідних пломб з відбитком.

ПЕРЕВАГИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Природний газ — це одне з найефективніших джерел енергії та в порівнянні з іншими видами палива має безліч переваг.

Природний газ є найбільш екологічно чистим видом енергетичного палива.

Вміст основних щкідливих домішок у димах.
Шкідливі домішки Летка зола SО2 NОx
Вугілля березівське буре 6.66 0.48 0.41
кузнецьке СС 20.0 0.85 1.22
донецьке виснажене 24.2 5.40 0.70
екебастузьке 63.9 2.24 0.79
підмосковське буре 50.5 11.2 0.58
естонські сланці 81.5 3.51 0.65
Мазут (3% сірки) 0.10 3.98 0.80
Газ - - 0.70

Природний газ — це також економічні переваги: нижча собіватість й вища продуктивність праці при видобутку, в порівнянні з іншими видами палива; доцільність транспортування на значні відстані через високу теплоту згорання; не потребує додаткової переробки через властиву повноту згорання.