ПЕРЕВАГИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Природний газ — це одне з найефективніших джерел енергії та в порівнянні з іншими видами палива має безліч переваг.

Природний газ є найбільш екологічно чистим видом енергетичного палива.

Вміст основних щкідливих домішок у димах.
Шкідливі домішки Летка зола SО2 NОx
Вугілля березівське буре 6.66 0.48 0.41
кузнецьке СС 20.0 0.85 1.22
донецьке виснажене 24.2 5.40 0.70
екебастузьке 63.9 2.24 0.79
підмосковське буре 50.5 11.2 0.58
естонські сланці 81.5 3.51 0.65
Мазут (3% сірки) 0.10 3.98 0.80
Газ - - 0.70

Природний газ — це також економічні переваги: нижча собіватість й вища продуктивність праці при видобутку, в порівнянні з іншими видами палива; доцільність транспортування на значні відстані через високу теплоту згорання; не потребує додаткової переробки через властиву повноту згорання.