ЯК РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Газотранспортна система (ГТС) України забезпечує процес проходження транзитного природного газу територією нашої країни й розподіл його усередині держави. ГТС — чітка система якісного та кількісного вимірювання газу, підтримання режимів його транспортування й оптимізацію споживання.

Передача-приймання природного газу на вході та виході газотранспортної системи України здійснюється на прикордонних пунктах передачі-приймання газу — газовимірювальних станціях (ГВС) та пунктах виміру витрати газу (ПВВГ).

Природний газ транспортують через магістральні газопроводи (МГ), відстань від родовища до споживача може сягати до сотні тисяч кілометрів. Для підвищення тиску і підтримання його у визначеному діапазоні по всій довжині газопроводу встановлюють компресорні станції (КС), що розміщують з інтервалом 70-150 км.

Підземні сховища газу — оперативний резерв природного газу. ПСГ гарантують постачання споживачу необхідної кількості газу через можливе нерівномірне його споживання, що, наприклад зростає у зимовий період.

Для подачі необхідних обсягів газу підприємствам на газопроводах установлюються газорозподільні станції (ГРС), призначені для редукування (зниження тиску), очищення, одоризації (додання запаху газу) і вимірювання обсягів природного газу, що передається споживачеві.