ДОГОВІР З НОВИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ГАЗУ

Порядок зміни постачальника

1. Споживачі природного газу, у тому числі побутові, можуть змінювати постачальника згідно даного розділу встановлених Правил.

2. Споживач, у тому числі побутовий, має право вільно вибирати постачальника та в обов'язковому порядку регламентувати відносини договором постачання природного газу, відповідно до умов та положень, що передбачені цими Правилами. Укладанню договору з новим постачальником має передувати розірвання або призупинення договору з діючим постачальником та відсутності у споживача простроченої заборгованості за поставлений газ.

3. Зміна постачальника не тягне за споживачем фінансової компенсації перед постачальником (крім випадків, коли це було передбаченого договором зі споживачем).

4. Період зміни постачальника не повинен перевищувати 21 день з офіційної дати повідомлення споживача про зміну постачальника. В цей період повинні бути виконані всі розрахунки та підписана угода про розірвання договору.

5. Повідомлення про наміри змінити постачальника споживачем повинно містити дату розірвання чинного договору постачання природного газу, за якою наступає дата чинності договору з новим постачальником. Діючий постачальник поставляє природний газ до останнього дня чинного договору включно. Новий постачальник починає постачати природний газ з першого дня укладеного договору, коли він набирає чинності.

6. Постачання природного газу здійснюється також за умови включення споживача до підтвердженої номінації постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА № 2496 (30.09.2015)