УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Права споживача:
 • отримувати природний газ у визначених розмірах за умовами відповідно укладеного договору;
 • отримувати природний газ одночасно від декількох постачальників, за умов не перевищення річного обсягу споживання природного газу, що становить 30 млн куб. метрів;
 • безкоштовно отримувати інформацію щодо цін та порядку оплати природного газу постачальника;
 • отримувати гарантію відновлення постачання газу у разі тих чи інших порушень при дії чинного договору, та компенсацію за завдані збитки;
 • самостійно обмежувати відбір природного газу для власних потреб, дотримуючись вимог чинного законодавства та договірних відносин суб'єктів ринку природного газу;
 • інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.
Обов'язки споживача:
 • дотримуватись вимог цих Правил;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати поставки природного газу;
 • вільний допуск на територію власних об'єктів офіційних представників постачальника для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • ініціативно самостійно обмежувати споживання природного газу у ряді випадків, як перевищення норм споживання, відсутності укладеного договору та інших, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.
Права постачальника:
 • укладати договір постачання з будь-яким споживачем і робити поставки природного газу за умов відсутності його простроченої заборгованості перед чинним постачальником;
 • отримувати своєчасну оплату згідно умов договору;
 • отримувати вільний доступ до об'єктів споживача і робити звірки фактичного споживання газу;
 • отримувати вичерпну інформацію щодо режимів споживання природного газу споживачем;
 • обмеження постачання природного газу за умовами чинного договору та відповідно до вимог цих Правил;
 • інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.
Обов'язки постачальника:
 • дотримуватись вимог цих Правил;
 • дотримуватись вимог, визначених чинним договором зі споживачем;
 • дотримуватись зворотнього зв'язку зі споживачем, розглядати запити в установленому порядку;
 • своєчасно надавати дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги;
 • інформувати споживача про факт ліквідації, банкрутства, анулювання ліцензії на провадження діяльності з постачання природного газу тощо;
 • дотримання стандартів обслуговування споживачів природного газу;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА № 2496 (30.09.2015)